Image
Елена Савчева

image

    Елена Савчева е родена в Болград, Украйна. Владее перфектно български, руски и украински.

    Започва висшето си образование в Югозападен университет - Благоевград със специалност логопедия и се премества да живее в България. Завършва с общ успех 5,09, след което бързо намира реализация и започва кариерата си като логопед. Учи магистратура по Ерготерапия в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

    В професионален план е работила като логопед в ОДЗ 137 "Калина Малина" и Логопедична детска градина 134 в град София. През 2016 година започва работа в частен логопедичен кабинет към логопед.com в град София.

    Участвала е в допълнителни квалификационни обучения: "Как да научим децата да мислят модерно", "Мултимедийни презентации" и "Обучение с интерактивна дъска".