Image
Логопедични услуги
  • Диагностика
  • Превенция
  • Корекция
  • Консултативна дейност
Диагностика и корекция на нарушения: ~  Артикулационни нарушения ~  Заекване ~  Дисфазия на развитието ~  Нарушения на писмената реч ~  Задръжка в развитието ~  Ринолалия ~  Дизартрия ~  Задръжка в речевото развитие ~  Езикови дефицити ~  Поведенчески проблеми ~  Диспраксия на развитието