Image

Логопедични услуги:


Диагностика
Превенция
Корекция
Консултативна дейност

Диагностика и корекция на нарушения:

Артикулационни нарушения
Заекване
Дисфазия на развитието
Нарушения на писмената реч
Задръжка в развитието
Ринолалия
Дизартрия
Задръжка в речевото развитие
Езикови дефицити
Поведенчески проблеми
Диспраксия на развитиетоЛогопедичните услуги се извършват и на адрес за градовете Пазарджик и Пловдив. Свържете се с нас за допълнителна информация и записване на час.