Image
Вашето дете има нужда от логопед в случай, че налице са едно от следните често срещани нарушения:
  • Детето Ви заменя един звук с друг в думата или ги изопачава
  • Детето Ви има проблем с правилното произношение на отделни думи, срички или звукове
  • Детето Ви изпитва затруднения при смятане
  • Детето Ви не е проговорило до 3 годишна възраст
  • Детето Ви в начална училищна възраст изпитва затруднения в писмената реч
  • Детето Ви изпитва трудности с правилното произношение на някой звукове до 6 или 7 годишна възраст
  • Детето Ви говори по начин, който само Вие успявате да разбирате
  • Детето Ви има комуникативни и емоционално – поведенчески нарушения
  • Детето Ви не успява да подреди правилно думите в изреченията
  • Детето Ви е с интелектуална недостатъчност и има езикови нарушения.