Image
Как се развива говорът на децата в норма

Новородени чуват и отговарят на Вашия глас и на други звуци. Изразяват своите чувства чрез гукане, усмивка и плач. Около 3-я месец произнасят главно гласни звукове, а също и "г", "к" и "н" ("гукане")
Консултирайте се със специалист Ако 3-месечното Ви бебе не реагира на гласа Ви или на други звуци.

От 3 до 8 месеца Играят си, издавайки звуци и си "говорят" сами. Използват звуците, за да общуват (смеят се когато чуват весел глас и плачат или изглеждат нещастни когато чуват ядосан глас). На тази възраст бебетата могат да играят играта на "ку-ку". Те махат с ръце и ритат с крака когато се вълнуват и им харесва когато им четете. Появява се първата сричка ("ба", "ма").
Консултирайте се със специалист Ако 8-месечното Ви бебе не издава различни звуци или не посяга и не се опитва да хваща предмети.

От 8 до 12 месеца Реагират и отговарят на жестове, изражения на лицето и промяна във височината на гласа. Появява се реакция към непознати. Ако някой ги попита "Къде е мама?", те започват да се оглеждат за нея. Разбират прости думи. Към 8-9 месец децата започват да повтарят еднакви срички "ма-ма", "ба-ба", "па-па". В речта навлизат звуковете "п", "б", "м", а малко по-късно и първите двусрични думички "мама", "папа", "тата".
Консултирайте се със специалист Ако бебето Ви не гледа към човека, който му говори; Ако то не посочва с пръст или не издава звуци, за да получи това, което иска, например, любимата си играчка. Ако детето не прави опити да ви "говори" със звуци.

От 12 до 18 месеца Разбират няколко думи и прости команди ("дай ръчичка", "донеси топката"). Знаят си името. Ще Ви дадат играчка, ако им я поискате. Правят дълги "бебешки изречения" (от звукове) и разглеждат книжките с картинки с интерес. В края на периода словесния запас се увеличава до 6-8 думи и децата показват познатите думички на картинка.
Консултирайте се със специалист Ако 18-месечното ви бебе не изговаря ясно повече от няколко прости думички. Ако детето ви показва, че не разбира когато му поискате нещо.

От 18 до 24 месеца Комбинират 2 или повече думи, за да съставят кратки изречения като "иска сок" или "куче лае". Научават нови думи бързо. Могат да повтарят от възрастните звуци, думи и движения. Задават и отговарят на прости въпроси. Използват цветни моливи и пастели, за да драскат и "рисуват". Показват една от частите на тялото. Словесният запас е от 7-20 думи.
Консултирайте се със специалист Ако 20-месечното Ви дете не следва прости команди като "Ела при тати."; Ако 24-месечното Ви дете не прави изречения от 2 думи.

От 2 до 3 години На този етап детето може да показва 5 части на тялото. Разбира и правилно изпълнява двуетапна инструкция ("отиди в кухнята и донеси чашата"). Започват да използват вярно местоименията "аз", "ти", "мое". На две години детето вече е усвоило звуковете: п, б, м, в, т, д, н, к, г, х. Свистящите ( с, з, ц), шиптящите ( ш, ж, ч, щ) и сонорните (р, л), то често пропуска или заменя, но това се променя до края на периода. Разбира значението на прости предлози ("под", "във"). Обичат да играят игри "на ужким". Обичат да задават въпроса "Защо?". Използват "не" и "не искам" често. "Рисунките" им започват да приличат повече на писане.
Консултирайте се със специалист Ако 2-годишното Ви дете не задава въпроси или не отговаря на елементарни въпроси с "да" и "не". Ако в края на 3-тата година, детето не изговаря някой звук ( с изключение на "р"). Ако детето избягва говорна активност.

От 3 до 4 години Изказват мнение, критикуват и казват на другите какво да правят. Могат да говорят за това, което им се случва и да правят кратки разказчета. Използват сложносъставни изречения. Проявяват интерес към книгите, които разказват за неща от живота толкова, колкото и към измислиците. Поведението им става по-детско, когато са смутени или се срамуват. Правят форми като кръгове и квадрати и се преструват, че пишат като възрастни.
Консултирайте се със специалист Ако 3-4-годишното Ви дете не използва езика свободно, не експериментира с говора или не използва езика, за да разрешава проблемите си и да изучава нови неща.

От 4 до 5 години Знаят имената и пола на членовете на семейството, както и друга информация за близките. Играят си с думите и измислят забавни истории. Започват да рисуват фигури на хора, животни и предмети. Разбират, че рисунките, числата и думите символизират истински неща и идеи. Харесва им да "четат" сами. Могат да разпознаят написани няколко думи, например името си. Започват да използват обобщаващи думи. В думите вече няма пропуски или замени на звукове, всички звукове са усвоени добре и детето ги използва в речта.
Консултирайте се със специалист Ако детето Ви е смутено от собствената си реч или сте обезпокоени и имате съмнения, свързани с езиковите умения на детето Ви. Ако детето пропуска дадени звукове, заменя ги с други или ги изопачава. Ако речта на детето е неясна, неразбираема за околните.

От 5 до 6 години Разпознават и възпроизвеждат много форми, букви и цифри. Увеличават уменията си да пишат и рисуват. Разбират, че написаните букви, представят думите, които чуват. Диктуват разказчета на другите да ги пишат. Харесва им да ползват компютър. Усвояват граматическите правила на речта. Разбират многозначността на думите. Детето развива логическото си мислене, опитва се да обяснява дума въз основа на нейното значение.
Взаимодействайте с учителите на детето Ви за да оцените езиковите му умения, които проявява в обичайната си училищна активност. Наблюдавайте развитието на словесния запас на детето и му помагайте да усвоява и да борави с повече думи.